En bra skola för alla

Att lyckas i skolan är den viktigaste parametern för att skapa framtidstro och undvika kriminalitet och utanförskap. Om en skola kännetecknas av låga studieresultat och orolig miljö krävs det extra skickligt ledarskap hos både ledning och lärare i samverkan med övrig personal för att kraftfullt få till nödvändiga förändringar och bygga skolans inre kraft.

Stiftelsen Effektiv Skolutveckling erbjuder skolor ett effektivt skolutvecklingsupplägg för att tillsammans skapa en skola som ger elever trygghet, studiero, inlärningsvilja och goda studieresultat.

Våra insatser är finansierade av andra stiftelser och organisationer och är därmed kostnadsfria för skolan.

Vill du veta mer – se en kort film här, läs mer här eller kontakta oss.