Material

Här hittar du en del av din digitala verktygslåda i form av  filmer och presentationer som stödjer er utvecklingsresa. Utveckling av innehållet sker nu och laddas upp här efter hand.

Färdigheter i utvecklande bemötande i skolan

Svåra samtal – hur vi lyckas

Film (06.44)

Hur kan ett svårt samtal mellan pedagog och vårdnadshavare se ut?

Hantera utmanande beteende – effektiva färdigheter

Film (06.33)

Hur skulle ett samtal med elev efter oro i klassrummet kunna se ut?

Medling – verktyg för att lyckas

Film (12.10)

Hur kan medling mellan två personer i konflikt se ut?

Presentation PP

Hur kan en väl beprövad medlingsprocess se ut?

Kollegialt lärande – effektivt och stimulerande

Film kommer 2024
Film (00.00)

Hantera kränkningar – viktiga färdigheter

Film (09.51)

Hur kan ett samtal med en elev som kränkts se ut?

Film (12.50)

Hur kan ett samtal med en elev som kränkt en annan elev se ut?

Utvecklingssamtal – hur vi gör det fruktsamt

Film (12.13)

Hur kan ett engagerande och fruktsamt utvecklingssamtal se ut?

Färdigheter i effektivt & utvecklande ledarskap

Utvecklande bemötande – i effektivt ledarskap

Film (04.55)

Hur kan ett utvecklande bemötande se ut i ledarskap?

Styra, leda & coacha – nyttjas sömlöst tillsammans

Material  kommer under 2024

Min ledarplattform – färdigheter i att stå stabilt

Material  kommer under 2024

Färdigheter utvecklande återkoppling

Återkoppling – färdigheter som ger utveckling

Material  kommer under 2024