Metod

Tillsammans med skolan gör vi en plan. Vår metod har ett holistiskt perspektiv, vi ser till helhelten och tar med alla på en gemensam utvecklingsresa. Metoden består av tre huvuddelar; ledarskap, utvecklande bemötande och mix av lärmetoder.

Ledarskap
Genom direkt träning av kritiska färdigheter så som att driva förändring, att våga styra och att skapa en kultur där alla känner ansvar för resultaten, skapas ett skolledarskap som kännetecknas av kunskap, vilja och mod. På motsvarande sätt behöver även lärare utveckla sitt klassrumsledarskap för att skapa studiero, hantera konflikter, ha höga förväntningar, stärka elevernas självkänsla och förmåga att samverka m.m. i syfte att skapa en väl fungerande skolmiljö.

Utvecklande bemötande
För att lyckas med att hantera konflikter, ha svåra samtal med vårdnadshavare, bygga fruktsamma relationer, skapa ro i klassen m.m. krävs att du har färdigheter i vad vi kallar ett ”utvecklande bemötande”. Vi tränar alla i skolan i dessa färdigheter. Med en utforskande dialog och nyfikenhet på den andres behov och åsikter, kan vi lättare förstå varandras varandras verkligheter och hitta en gemensam väg framåt.

Mix av lärmetoder
För bäst resultat krävs en effektiv mix av lärmetoder – att bli utmanad, få stöd av expertis, lära nytt, kollegialt lärande, utvärdering och uppföljning samt en digital verktygslåda.