Om oss

Stiftelsen Effektiv Skolutveckling grundades 2020 för att vi såg att många skolor har utmaningar som vi har kompetens och resurser att avhjälpa. Och vi såg att flera av de avgörande färdigheter som krävs i skolan är just det vi har arbetat med i skolor, kommuner och andra organisationer. Vi vet också att skolan har begränsade resurser och ofta har kortsiktiga projekt emedan vi har både resuser att arbeta långsiktigt och med effektiva lärmetoder som snabbt gör skillnad.

Stiftelsen Effektiv Skolutveckling finansieras av andra stiftelser och organisationer och har inga vinst- eller kommersiella intressen.

 

Dag Mannheimer

Dag har lång erfarenhet som chef och ledare, av organisations- och ledarskapsutveckling och var under en längre tid global utbildningschef på AB SKF. Ordförande och ledamot i Mannheimska stiftelserna, tidigare ledamot i Samskolans styrelse och en av stiftarna av Mitt Livs Vals insamlingsstiftelse.

Thomas Andersson

I mer än 20 år har Thomas utbildat ledare över hela världen och han brinner för att frigöra potentialen hos både ledare och team. De senaste fem åren har fokus varit på utveckling av skolledare samt att skapa metoder för att stärka skolkulturen, så att den blir mer hållbar, mer lösningsfokuserad och skapar utrymme för skolpersonalens utveckling.

Sofia Bråberg

Sofia har lång erfarenhet inom skolans värld och har i 20 års tid arbetat i ledande befattningar som rektor, verksamhetschef och är nu förvaltningschef/skolchef i Vänersborgs kommun. Ledarskapet präglas av att synliggöra och utveckla medarbetares kompetenser så att alla kan, får och känner att de har möjlighet att bidra till resultat och utveckling, vilket hon ser som en viktig del i att stärka och bygga kapacitet i organisationen.

Veronika Nihlén

Veronika har haft flera ledande roller inom kommunikation, marknadsföring och varumärkesbyggande inom såväl internationella företag som ideella organisationer. Genomgående har verksamheterna präglats av transformationer och komplicerade förändringsprocesser där kultur och engagemang varit centrala byggstenar. Idag arbetar hon som kommunikationschef för mjukvaru- och AI företaget Zenseact.